Telia Centrex - Anknytning

 • 0 kr


Telia Centrex anpassas efter era behov. Välj de anknytningsformer och funktioner ni behöver, så optimeras tjänsten för just ert företag. Sedan kan ni arbeta mobilt och flexibelt med pålitliga och kostnadseffektiva tjänster för er kommunikation.

Mobil anknytning
För medarbetare som har behov av att kunna röra sig fritt, både inom och utanför kontoret. Med Mobil anknytning får företagets mobiltelefoner samma funktionalitet som övriga anknytningar.

 • Full växelfunktionalitet i mobilen
 • Alltid nåbar på ditt fasta nummer
 • Möjlighet att visa mobilnummer vid utgående samtal
 • Lätt att styra och använda med appar
 • Möjlighet till kostnadsfri interntrafik
Fast anknytning
För medarbetare som inte har behov av mobilitet och där behov finns av stationär telefon som t.ex. skrivbordstelefon, konferenstelefon, receptionstelefon, etc. Den fasta anknytningen har full växelfunktionalitet. Anslutning till Telia Centrex görs via det fasta telenätet till fastighetens överlämningspunkt. 
Analog telefon används till Centrex fast anknytning.

IP-anknytning
För medarbetare som vill ringa och ta emot samtal i sin dator, eller använda IP-telefon via företagets lokala nätverk. Innehåller samma funktioner som övriga anknytningar.
 • Ersätter traditionell fast telefoni
 • Fungerar perfekt med övriga anknytningsformer
 • Använder LAN/WAN som bärare av telefonin
 • Grund till att integrera telefonin med olika verksamhetssystem
 • Ger ert företag möjlighet att ta steget mot IP-världen i den takt ni vill
 
OBS! Har ni ramavtal med Telia så gäller priserna som finns där.